Tillgänglighet

Lager- och distributionsanläggingar finns tillgängliga från 7 500-18 000 kvm

DC1DC2Total
Lageryta (kvm)5 7668 56514 331
Entresolyta (kvm)1 1131 2712 384
Kontor (kvm)395272667
Teknikrum (kvm)25561316
Totalt (kvm)7 52910 16917 698
Lastbryggor71219
Markportar123
Bilparkering inklusive tillgänglighetsparkering och utrymmen för elfordon365086
S:20222022-048 Verdion Project Merlin�4 UtskickTill Verdion
Lagringsverksamhet
Kontor
Entresol
Teknikrum

Specifikation

 • 10 m fri invändig takhöjd
 • 38 m djup lastgård (28 m i betong)
 • FM-godkänd ESFR-sprinklersystem
 • 50 kN/kvm i tillåten utbredd golvbärighet, 90 kN i tillåten punktlast
 • 2,4 m hög betongsockel runt byggnadens exteriör
 • Golvets jämnhet i enlighet med DIN 18202 Tabell 3 Linje 4
 • 1 000A strömkapacitet
 • 300 lux LED-belysning i lager-, förvarings- och hanteringsutrymmen och 500 lux belysning i kontor
 • 17 ºC i lagermiljön och 21 ºC i kontorsmiljön
 • Anpassade kontor och sociala utrymmen försedda med klimatkontroll
 • Förberedd för solcellspaneler
 • Högst energieffektiv byggnadsdesign

Alla byggnader utvecklas i en landskapsmiljö med träd, planteringar och vindskyddade sittplatser. Cykelparkering och laddningsmöjligheter har utformats vid båda anläggningarna.

Hållbarhet och energieffektivitet

 • Välisolerat tak och fasad (U = 0,2 W/m²K)
 • Tak som har förberetts för solcellsanläggningar
 • Laddningsstationer för elfordon vid alla lokaler
 • Målsättningen är att certifiera fastigheten i enlighet med BREEAM Excellent

Högkvalitativ förvaltning av byggnade

Verdion kommer att förvalta byggnaden efter färdigställande och vara hyresgästens kontakt genom hela hyrestiden.

Vårt team kommer hantera alla kommersiella frågor samt ha ett nära samarbete med fastighetsförvaltaren för att säkerställa att lokalerna uppfyller hyresgästens behov.

Om Verdion

Begär återuppringning

*Du måste fylla i kontaktfälten innan du skickar in.